Σωλήνες Αλουμινίου

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
3,5 mm 6 mm
3,5 mm 7 mm
5 mm 10 mm
6 mm 8 mm
8 mm 10 mm
8 mm 12 mm
10 mm 12 mm
11 mm 15 mm
12 mm 14 mm
13 mm 16 mm
9 mm 16 mm
15,5 mm 18 mm
17 mm 19 mm
15,5 mm 20 mm
18 mm 22 mm
22 mm 25 mm
22 mm 26 mm
24 mm 28 mm
26 mm 30 mm
27 mm 33 mm
28 mm 32 mm
28 mm 33 mm
29 mm 35 mm
36 mm 40 mm
40 mm 45 mm
46 mm 50 mm
50 mm 55 mm
54 mm 60 mm
56 mm 60 mm
58 mm 63 mm
60 mm 65 mm
65 mm 71 mm
66 mm 70 mm
67 mm 70 mm
68 mm 70 mm
70 mm 75 mm
73 mm 75 mm
75 mm 80 mm
85 mm 90 mm
95 mm 100 mm
100 mm 108 mm
102 mm 111 mm
108 mm 114 mm
110 mm 120 mm